Vyšetření a léky

Základní odběry krve

Pavlína Šourková
21.05.2009

Do ordinací praktických lékařů či nemocnic se chce málokdo dostat. Ale pokud se člověk necítí dobře, nedá se nic dělat. Jedná-li se o nějaké dlouhohodobější obtíže, jistě vás nemine kolotoč všelijakých vyšetření. Prvním z nich je určitě odběr krve. Existují krevní odběry, které určí konkrétní onemocnění (např. infarkt myokardu, rakovina), ale téměř vždy se začíná základními odběry do různě barevných zkumavek. Co se z takto odebrané krve dá zjistit?

Zkumavka s červenou zátkou

Do zkumavky se odebírá srážlivá krev, s níž se v laboratoři v centrifuze oddělí sérum od krevních elementů. Lékař si nejčastěji v základních odběrech přeje vyšetřit přítomnost:

 • Glukózy - 3,3-6,1 mmol/l - dává informace o metabolizmu cukrů - zvýšená hladina je projevem cukrovky, onemocnění pankreatu či jiného onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, také některých onemocnění centrální nervové soustavy

 • Sodíku - 132-146 mmol/l - umožňuje posouzení stavu hydratace - vysoké množství sodíku značí dehydrataci, nízká hladina se naopak vyskytuje při nadměrném pocení, zvracení, průjmech, užívání diuretik, poukazuje na renální ztráty (nadměrné močení), intoxikaci vodou či respirační alkalózu

 • Draslíku - 3,8-5,5 mmol/l - slouží k detailnějšímu sledování poruch metabolismu - vyšší hodnota draslíku se objevuje při nadměrném příjmu draslíku (např. transfúzí, infúzí), při šokových stavech, je ukazatelem Addisonovy choroby, maligní hypertermie, poruchy funkce distálních tubulů, nízká hodnota je pozorovatelná u lidí, kteří dlouhodobě hladoví, mají průjmy, zvrací nebo užívají diuretika

 • Chloridu - 97-108mmol/l - sleduje hospodářství vody a iontů v těle - vysoká hladina se projevuje u lidí s dehydratací či s některou vrozenou nemocí ledvin, naopak nadměrné pocení a průjmy ukazují na nízkou hladinu, která se vysledovala při choleře, Addisonově chorobě či diabetické ketoacidóze

 • Urey - močovinu - 2,8-7,5 mmol/l - je konečným metabolitem bílkovinných látek při ledvinovém selhání, hemolytické anémie, masivním krvácení do gastroenterálního traktu je hladina vysoká, při nedostatku bílkovin v potravě, v konečném poškození jater nebo v těhotenství je nízká

 • Kreatininu - 35-110 umol/l - je konečným produktem svalového energetického metabolismu - v nadměrném množství se nachází při renální insuficienci a v nižším množství při úbytku množství svalové hmoty u podvýživy

 • Bilirubinu - méně než 18 umol/l - hodnoty vyšší znamenají selhávání jater, hemolýzu v buňkách

 • Enzymů

   ALP - 0,5-2,4 ukat/l - hodnoty nad = zvýšená aktivita osteoblastů, jaterní obstrukce

   ALT - do 0,65 ukat/l - hodnoty nad = poškození jater, hepatitis, infafarkt myokardu, plicní embolie

  1. GMT - do 1,35 ukat/l - hodnoty nad = onemocnění jater alkoholem či jiným toxickým poškozením
  2. AST - do 0,70 ukat/l - hodnoty nad = infarkt, po operacích srdce, chorob jater, postižení kosterního svalstva

hodnoty pod = konečná fáze jaterního selhání

 • CRP - do 10 mg/l - vyšší hladina znamená bakteriální infekci

Zkumavka s fialovou zátkou

V této zkumavce je protisrážlivý roztok. V krvi tak zůstanou viditelné všechny její složky. Z tohoto odběru chce lékař znát hlavně:

 • Krevní obraz - počet krevních elementů - červených a bílých krvinek a destiček

 1. hemoglobin - 120-180 g/l - množství krevního barviva
 2. hematokrit - 0,39-0,44 - poměr mezi plazmou a krvinkami

Z krevního obrazu se dá vyčíst krevní choroba, zánětlivé onemocnění či těžké stavy.

Zkumavka s modrou zátkou

Stejně jako v té s fialovou zátkou je i v ní obsažen protisrážlivý roztok.

 • QUICK - INR - vyšetření na funkce faktorů pro zevní srážení krve - ke kontrole lidí s léčbou Warfarinem, ke zjištění poruchy srážlivosti a kontrole funkce jater

 • APTT - vyšetření funkce faktorů pro vnitřní srážení krve - ke kontrole lidí s léčbou Fraxiparinem či Clexanem, ke zjištění hemofilie

Zkumavka s černou zátkou

 • FW - sedimentace - 3/9 - sleduje usazování červených krvinek ve zkumavce, které je závislé na množství globulínu a množství a tvaru červených krvinek - může být ukazatelem různých infekcích, nádorového onemocnění či nefropatie

To co se bude z krve určovat vždy naordinuje lékař. Jiný doktor jiný základní soubor krevních vyšetření. A možná se zdá, že je zkumavek najednou mnoho, proto se možná zdravotním sestrám říká, že jsou upírky, ale odere se i s takovým velkým množstvím zkumavek něco kolem 20 ml krve.

A ještě jedna poznámka! Základní odběry krve by něměly být prováděny, jen když už vám něco je, ale i preventivně! Z jednoho píchnutí se můžete včas dozvědět, zda máte v pořádnu ledviny, játra nebo třeba, zda vám nehrozí cukrovka.

Vysvětlil vám lékař, proč a na co vám nechal odebrat krev? Znáte výsledky svých vyšetření? Bojíte se odběrů? Jak jste na tom s preventivními odběry krve?

 

Autor: Pavlína Šourková

Alergie na kovy
Móda může ublížit

Další články