Vyšetření a léky

Kortikoidy – jsou obavy z jejich účinků oprávněné?

Jitka Suchánková
08.11.2012

Kortikoidy jsou léky známé svými výraznými účinky - pomáhají tam, kde jiná léčba nestačí. Zároveň se však většina lidí obává jejich vedlejších účinků. Jsou rizika, která přináší léčba kortikoidy, opravdu tak veliká?

Rozdíl mezi kortikoidy a kortikosteroidy

Kortikosteroidy se běžně vytváří u zdravého člověka v kůře nadledvin. Je to hormon, který řídí spoustu důležitých pochodů v těle a je naprosto nezbytný pro přežití.

Vylučované množství tohoto hormonu se přizpůsobuje aktuálnímu zdravotnímu stavu. V nemoci a ve velkých stresových situacích se produkce kortikosteroidu zvyšuje.

Kortikoidy – synteticky (uměle) připravené látky se stejnou strukturou jako kortikosteroidy, preparáty vyrobené na podobné bázi, jakou mají lidské hormony. Jejich základním pozitivem je jejich silný protizánětlivý účinek.

S těmito léky se setkáváme při léčbě prakticky všech závažných zdravotních stavů, kde ostatní léky nezabírají.

Proč se jich tedy tolik obáváme, když jsou tak účinné? Protože o kortikoidech se také říká, že jsou ďáblovým nástrojem, nebo také cestou do pekel – v něčem vám pomohou, ale jinde naopak ublíží.

Vedlejší účinky léčby kortikoidy

  • vřed v trávicím traktu. Riziko je poměrně malé a většinou k němu došlo, když pacient kombinoval kortikoidy a nesteroidní antirevmatika a analgetika.
  • vysoký krevní tlak
  • nízká hladina draslíku v krvi
  • porucha hodnot krevního cukru
  • osteoporóza (řídnutí kostí)
  • přírůstek na váze
  • nateklý obličej
  • šedý a zelený zákal
  • mikropatologické změny na svalech
  • změny psychického stavu (změny nálad, agresivita, deprese apod.)

Kortikofobie

Jedná se o nepřiměřenou obavu z užívání kortikoidů, která mnohdy vede až k odmítání této léčby a tím může docházet nevědomky k sebepoškozování pacienta.

Vyvstává  otázka, jestli a jak lze kortikofobii léčit. Jediným způsobem a jedinou možností je větší informovanost pacienta a pochopení problematiky kortikoidové léčby. Příčinou kortikofobie je totiž zejména špatná informovanost a obavy z nežádoucích vedlejších účinků, které ale ve skutečnosti u dnešních moderních kortikoidních léků nejsou až natolik dramatické ani závažné.

Proto lékaři prosí: Neodsuzujte kortikoidy předem, nezavrhujte je, a neděste se vedlejších účinků, které jsou vypsány na příbalových letácích. Jsou to jen možné komplikace a rozhodně se nevyskytují pravidelně, a mnohdy dokonce jen vzácně. Je tedy malá pravděpodobnost, že by postihly právě vás.

Autor: Jitka Suchánková

Chudokrevnost a další nemoci krve
Potravinová intolerance

Další články